Potrzebujesz szybkiej konsultacji, skontaktuj się z działem inwestycji i wycen.

INWESTYCJE

Przykładowe realizacje budowlane

 • Przebudowa Kantorówki

  Przebudowa „Kantorówki” w Wielopolu Skrzyńskim

 • Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy

  Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy

 • Adaptacja budynku komunalnego w Wielopolu Skrzyńskim

  Adaptacja budynku komunalnego w Wielopolu Skrzyńskim

 • Budowa Parku Literackiego w Strzyżowie

  Budowa budynku Parku Literackiego w Strzyżowie

INWESTYCJE

Galeria

INWESTYCJE

Pozostałe realizacje

Powiat Rzeszowski - Termomodernizacja Przychodni Rejonowej w Boguchwale.

Gmina Strzyżów - Kontenerowy budynek mieszkalny – mieszkania socjalne w Strzyżowie, ul. Południowa I etap " ( likwidacja kolizji budynku z linią telefoniczną, wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem, wykonanie kominów wentylacyjnych, wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem).

Powiat Rzeszowski - Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Chmielniku.

Gmina Domaradz - Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingu w miejscowości Golcowa.

Gmina Krosno -  Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie.

Gmina Krosno -  Zespół Placówek Oświatowych ul. Bohaterów Westerplatte 20 – modernizacja sanitariatów.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Wykonanie remontu korytarzy na I, II i IV piętrze oraz sanitariatu na parterze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krośnie ul. Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno -  Remont kapitalny placu przy pomniku Mikołaja Kopernika, przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie ul. Piotra Skargi 2 – Roboty budowlane.

Nadleśnictwo Cisna - Modernizacja budynku leśniczówki  Roztoki Górne nr inw. 160/18 działka nr ewid. 249.

Gmina Wiśniowa -  Rozwijamy usługi edukacyjne w oddziałach przedszkolnych w Gminie Wiśniowa – budowa placów zabaw.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - wykonanie remontu sanitariatów damskich w skrzydle „C” (parter, IV p.) w budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (znak sprawy:OA-XVI.272.31.2015).

Zespół Szkół Spożywczych im. dra Tadeusza Rylskiego, 35- 205 Rzeszów, ul. Warszawska 20 -  Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie - budynek D. Remont pomieszczeń kuchennych.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - wykonanie remontu nawierzchni parkingu z wjazdem na parking dolny przy budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu Pl. Dominikański 3 wraz z wymianą ogrodzenia (znak sprawy: OA-XVI.272.25.2015).

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4   -  Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku internatu  ZSKU oraz budowa drogi pożarowej na działce nr 1162 obr. 213 położonej przy ul. Sucharskiego  w Rzeszowie.

Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie 35-040 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 73,  - Przebudowa pomieszczeń budynku żłobka nr 1 w Rzeszowie przy ul. Pięknej 18.

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Jana Styki 21 - Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ROPCZYCACH 39-100 ROPCZYCE ul. WYSZYŃSKIEGO 14 -  Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - wykonanie remontu sanitariatów w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a (znak sprawy: OA-XVI.272.13.2016).

Urząd Miejski Strzyżów ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów -  Utworzenie przedszkola w Tropii.

Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie  35-040 RZESZÓW ul. Dąbrowskiego 73 - Przebudowa żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19 Działka nr 307/1, Obr. 213 dla zadania pn." Modernizacja budynku żłobka nr 10 – etap III.

Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie  35-040 RZESZÓW ul. Dąbrowskiego 73 - Przebudowa żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19 Działka nr 307/1, Obr. 213 dla zadania pn." Modernizacja budynku żłobka nr 10.

Gmina Boguchwała  -   Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B szkoły Podstawowej w Lutoryżu.

Gmina Boguchwała -  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania chronione i świetlicę KIS.

MODERN FORMS Marcin Bosek -  Dobudowa hali produkcyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa osadnika ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz miejsc postojowych.

Gmina Brzozów -  Termomodernizacja  budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 8 w Brzozowie.

Gmina Ropczyce -  Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy – etap II.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Przebudowę, częściową rozbiórkę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku stacji diagnostycznej na budynek magazynowy (wewnętrzna instalacja gazowa) na działkach nr 378/4 i 378/9 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 3. (znak sprawy: OA-XVI.272.13.2017).

Gmina Wielopole Skrzyńskie -  Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Gmina Świlcza -  Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – II etap.

Gmina Boguchwała - Termomodernizacja budynku w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu”.

Gmina Świlcza -  Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudna Wielka na lata 2017-2020.

Gmina Strzyżów - Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strzyżowie.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Budowa parkingu przy budynku PUW położonym w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (znak sprawy: OA-XVI.272.9.2018).

Gmina Niebylec - Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i drogowej w miejscowości Blizianka.